Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Programes d'igualtat i de la dona
Programes d'igualtat i de la dona
Centre de Coladors

Pla d’Igualtat de Gènere d’Aldaia

Des del Pla d’Igualtat de Gènere es promou la millora de les condicions de vida de les dones, eliminant les barreres i obstacles per avançar en igualtat: formació, participació social, inserció laboral, etc.

 

Documentació: Pla d’Igualtat

Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes

 

Serveis d’atenció a les dones

La situació de desigualtat que pateixen les dones fa necessària l’aplicació de mesures per a l’atenció de les problemàtiques que les afecten, ajudes i recursos de caràcter social, activitats per a la promoció cultural, educació, etc.

 

S’ofereix atenció personalitzada, assessorament psicològic i jurídic i informació sobre diferents temes d’interés per a les dones.

 

Informació i assessorament

Informació sobre matèries com ara salut, treball, habitatge, etc. Serveis i recursos existents a l’àmbit municipal: formatius, laborals, culturals, associatius, etc. Es facilita la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són responsables.

 

Servei d’atenció psicològica

Servei gratuït d’atenció psicològica per a orientar i assessorar les dones que ho necessiten, i, de manera especial, les que passen per situacions de violència. Aquest servei s’ofereix com a resposta puntual i d’orientació cap a d’altres recursos, si és necessari.

 

Atenció a les dones víctimes de violència de gènere

L’objectiu del servei és l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, protegint-les i possibilitant una vida sense relacions abusives i maltractants.

 

L’equip multiprofessional especialitzat valora les necessitats urgents de la dona que pateix violència i en fa el seguiment. Els Organismes implicats són la Policia Local i els Serveis Socials d’Aldaia i del Barri del Crist.

 

Telèfons gratuïts d’informació i assessorament que funcionen les 24 hores

016 Aquest número no queda reflectit a la factura telefònica

092 Policia Local d’Aldaia

900 19 10 10 Telèfon l’Institut de la Dona. Ministeri d’Igualtat

900 15 21 52  Telèfon per a dones sordes DTS

900 58 08 88 Centre Dona 24 h. Generalitat Valenciana

112 Emergències

 

Documentació:Llei Integral contra la violència de gènere.

Enllaç Web: http://www.redfeminista.org

 

Servei d’atenció jurídica

Servei d’assessorament i orientació jurídica personalitzada i gratuïta per a les dones, principalment sobre temes de separacions i divorcis, custòdies d’infants, incompliments de pensions i règims de visites, agressions sexuals i violència contra les dones.

 

Horari: dilluns alterns de 16.30 h a 20.30 h.

Prèvia cita, que s’ha de sol·licitar al Centre de Coladors.

L’atenció es realitza a la seu del Centre Comarcal Dones Emprenedores. Plaça de la Constitució 14. Aldaia.

 

Departaments de Serveis Socials i Igualtat

Carrer Coladors núm. 16

46960 - Aldaia

Tel. 96 198 88 11

[email protected]

[email protected]

 

Servei d’inserció sociolaboral

Informació per a la recerca d’ocupació i derivació als serveis especialitzats d’ocupació on rebran assessorament personalitzat, seguiment i acompanyament en el procés d’inserció.

 

Assessorament per a dones empresàries o emprenedores; assessorament per a la creació d’empreses: subvencions, temes fiscals, gestió.

 

Agència de Desenvolupament Local (ADL)

Carrer Ricardo Fuster s/n

46960 - Aldaia

Tel. 96 198 88 15/16 - 96 151 92 26

[email protected]

Centre Comarcal Dones Emprenedores

Plaça de la Constitució núm. 14

46960 - Aldaia

Telèfon 96 151 26 26

 

Campanyes, programes i projectes

L’Ajuntament d’Aldaia, conjuntament amb les associacions de dones i altres col·lectius, duu a terme al llarg de l’any diferents campanyes de sensibilització ciutadana, de programes i activitats per a les dones i altres col·lectius, amb l’objectiu de promoure la sensibilització ciutadana, fomentar la formació en perspectiva de gènere i el reconeixement social dels valors igualitaris, tot eliminant estereotips i conceptes sexistes.

 

Campanyes

8 de març. Dia Internacional de les Dones

25 de novembre. Contra la violència sobre les dones

 

Activitats per la igualtat

Els tallers i activitats per la igualtat es dissenyen amb l’objectiu de potenciar la formació, la participació social i l’apoderament de les dones i aconseguir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes d’Aldaia.

 

Activitats de les associacions de dones

 

Associacions de dones

Les entitats i grups de dones d’Aldaia juguen un paper important en la xarxa de participació del municipi. Les actuacions en aquest sentit tenen com a finalitat promoure la participació, enfortir el teixit associatiu, organitzar espais de coordinació entre les dones, i donar-los veu com a ciutadanes de ple dret.

 

Llistat d’associacions de dones

1.Associació de Dones Femení Plural

Plaça de la Constitució núm. 14. 46960 - Aldaia (Centre Comarcal Domes Emprenedores) Tel. 96 151 26 26 - Dimecres a partir de les 19.00 h.

 

2. Associació de Mestresses de casa i consumidores Tyrius d’Aldaia

Informació al local municipal Dones d’Aldaia. Carrer Dissabte núm. 9.

 

Ajudes i subvencions

L’Ajuntament d’Aldaia convoca, anualment, subvencions adreçades a les associacions per a la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública o interés social per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facen palés el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins.