Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Servei ajuda a domicili
Servei ajuda a domicili
Centre de Coladors

Què és?

És un servici orientat a les persones i les seues famílies que tenen problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar per a afavorir la permanència i integració en el seu entorn habitual.

              

Objectius 

- Afavorir la permanència de les persones majors en el seu domicili i entorn sociofamiliar.

- Atendre situacions de crisi personal i familiar.

- Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre les seues necessitats.

- Afavorir les persones el desenvolupament de les seues capacitats personals i d'hàbits de vida adequats.

              

Beneficiari/es

Persones majors i discapacitades que es troben amb dificultats per a fer front a les seues necessitats personals i socials.

Famílies en situació de crisi i risc  social

              

Serveis

- Serveis domèstics: són aquells que es realitzen en la pròpia llar a fi de recolzar l'autonomia personal i familiar: neteja, atenció de roba, suport en les compres i alimentació....

- Serveis personals: suport en la realització d'actes personals: higiene i neteja personal, alçaments i mobilitzacions, atenció enllitada/as, acompanyaments...

- Serveis complementaris: orientats a millorar l'eficàcia de la persona beneficiària per a potenciar capacitats i autonomia personal, així com vinculació a les xarxes familiars i veïnals.

              

Documentació           

- Sol·licitud

- D.N.I sol·licitant i de la unitat familiar.

- Certificat de padró amb tots els membres.

- Informe mèdic de la persona sol·licitant del servici.

- Justificant d'ingressos de la unitat familiar.

- Informe social

Áreas relacionadas
Centros relacionados
Archivos