Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Vivendes municipals
Vivendes municipals
Serveis Socials

Facilitar l'accés a una vivenda digna a col·lectius socials desfavorits del municipi.

 

PREU
Es fixara atenent les característiques de cada una de la vivendes.


DEPENDÈNCIA
Municipal


DOCUMENTACIÓ NECESSARIA

- Fotocòpia D.N.I.

- Fotocòpia del llibre de família

- Certificat d'empadronament

- Fotocòpia de l'última declaració de la renda o si no n'hi ha, certificat negatiu de declaració, referida als ingressos de la unitat familiar.

- Certificat de vida laboral d'aquelles persones de la unitat familiar que no aporten justificants d'ingressos

- Certificat del cadastre

- Fotocòpia última nòmina

- Certificat de la pensió de l'any en curs

- Còpia de la sentència de separació i del conveni regulador (quan procedisca)

- En cas d'incompliment de la sentència denúncia per impagament (quan procedisca)


TERMINI DE PRESENTACIÓ
Tot l'any


HORARI
Dimarts i dijous de 9:00 a 14.00

Áreas relacionadas
Centros relacionados