Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentación

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Trámites

ACT-LICENCIA INSTALACIÓ PORTATILS (HINCHABLES)

LICENCIA APERTURA POR DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES EVENTUALES, PORTATILES O DESMONTABLES (sujetas a Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos) (Hinchables, Carpas, Circos, Ferias, etc...)