Empleo : Presentación

Aquesta àrea s'encarrega de gestionar els recursos humans de l'Ajuntament i els contractes i serveis de caràcter municipal. Així mateix, s'encarrega de coordinar diferents accions en matèria d'ocupació, com l'Agència de Col·locació d'Ocupació, tallers i bosses d'ocupació.

De la mateixa manera, aposta pel suport a emprenedors i realitza nombroses accions encaminades a atraure la inversió d'empreses en el municipi.