Aula Mentor : ¿Qué es Aula Mentor?

AULA MENTOR és una iniciativa de formació a distància a través d'internet per a persones adultes.

PROMOGUDA PER

Està promoguda pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb l'Ajuntament d'Aldaia a través d'un conveni de col·laboració.

OBJECTIUS

Els objectius d'Aula Mentor se centren a proporcionar una alternativa en matèria de formació a la població adulta que desitge ampliar les seues competències personals i professionals.

DESTINATARIS/ES

Els destinataris són persones que no tenen oportunitat d'assistir a l'oferta presencial i el ritme d'aprenentatge i/o dedicació dels quals requereix un sistema totalment flexible no subjecte ni a horaris ni a terminis de cap tipus.

CARATERÍSTIQUES PRINCIPALS

·         A través d’Internet.

·         Suport tutorial personalitzat on line.

·         Aules físiques de referència i suport. A Aldaia estan ubicades al carrer Ricardo Fuster s/n, davant de la piscina.

·         Matrícula oberta tot l'any (excepte el mes d’agost).

·         Orientadors educatius en les aules.

·         Gran varietat d'àrees formatives en constant actualització (més de 140 cursos).

·         Formació oberta.

·         Flexible (no subjecta a horaris).

·         A distància.

·         Examen presencial final en l'aula de l'Ajuntament d'Aldaia (es garanteix la identitat de l'alumne/a que realitza la prova).

·          Certificat d'aprofitament expedit pel Ministeri d'Educació.

·         NO substitueix en cap cas a l’ensenyament reglat i NO conduïx a cap títol oficial. La validesa i el reconeixement dels certificats emesos per Aula Mentor és responsabilitat de la institució o organisme on es puga presentar com a mèrit.

·         Aula Mentor no és un sistema gratuït de formació, però el seu reduït cost ho fa accessible a la major part de la població.  


PERÍODE DE MATRÍCULA

La matrícula està permanentment oberta i pot realitzar-se qualsevol dia de l'any, excepte el mes d'agost.

 

Matriculate-tete

Aula Mentor es una iniciativa de formación a distancia a través de internet para personas adultas.

Está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Ayuntamiento de Aldaia a través de un convenio de colaboración.

Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a la población adulta que desee ampliar sus competencias personales y profesionales.

Los destinatarios son personas que no tienen oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo.