Igualdad : Presentación

 

Una regidoria destinada a eradicar les desigualtats per qüestió de gènere a través d'accions de conscienciació i projectes de suport a les dones.

  Necessitats que atén:

  • Mantindre els objectius del pla d'igualtat local i redactar el pròxim pla d'igualtat de gènere.
  • Mantindre el suport a les associacions de dones: *Femení Plural i Mestresses de casa.
  • Donar continuïtat a les actuacions en els Instituts per a sensibilitzar amb la Igualtat i lluitar contra la violència de gènere.
  • La Unitat d'Atenció a les víctimes de la violència de gènere formada per la policia local i els serveis socials: mantindre, millorar i coordinar actuacions amb les altres forces de seguretat.
  • Formació al personal tècnic, a les associacions i col·lectius i a la ciutadania.
  • Servei d'assessorament jurídic a les dones.
  • Programes de conciliació de la vida laboral i familiar.

  

 

Programació Igualtat Sept.-Nov. 2019