Aldaia : Estadísticas población

Cinturó Verd
Majors

La història demogràfica és semblant a la d’altres nuclis de la comarca de l'Horta Sud: en 1510 el poble tenia 46 famílies, que pujaren a 60 en 1572 i a 130 en 1609. Amb l'expulsió dels moriscos i la crisi general del segle XVII, la població del terme va baixar a 110 famílies en 1646, que perduraren aproximadament durant tot el segle, fins a 1713.

Se sap que en 1787 en Aldaia vivien 1.500 persones, i en 1877 ja eren 2.175 els habitants. A partir d'ací, el creixement ha estat constant, moderat a les primeres dècades del segle XX: al 1900 arribaven fins a 2.900 i en 1930 es sobrepassaven els 3.500 habitants i trenta anys després, en 1960, el poble s'havia duplicat fins als 7.380 habitants.

La corrent immigratòria de la dècada dels seixanta i setanta explica que al 1981 Aldaia concentrara 20.800 persones, pràcticament triplicant el nombre d'habitants en vint anys. Fins i tot en l'última dècada, la població ha augmentat en uns quatre mil habitants, fins arribar als més de 27.000 de l'actualitat.

Cal destacar que Aldaia és un municipi jove, perquè predominen les persones entre els 16 i els 40 anys d'edat. Este creixement demogràfic s'ha vist correspost amb una expansió urbana des del vell nucli originari de la Plaça de la Constitució, Coladors, Santa Bàrbara, Sant Antoni i Carrer Major. Aldaia comptava amb una gran cisterna del segle XIV en l'antic carrer de la Pilota que rebia aigua de la sèquia de Benàger-Faitanar.