Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Informació, Orientació i Assessorament
Informació, Orientació i Assessorament
Serveis Socials

Servici d'Informació, Orientació i Assessorament

 

OBJECTE

Servici d'Informació, Orientació i Assessorament tècnic, dirigit a tots els ciutadans i les ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

 

REQUISITS

L'accés a les prestacions o servicis que s'inclouen en este programa, vindran determinats de manera específica en cada un dels tràmits que ho conforma i que a continuació es detallen:

 

1. SOL·LICITUD PENSIÓ NO CONTRIBITUVA (JUBILACIÓ/INVALIDESA)

 

2. PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS

 

3. TERMALISME SOCIAL

 

4. SOL·LICITUD DE PLAÇA EN CENTRES RESIDENCIALS PER A MAJORS.

 

5. SOL·LICITUD DE PLAÇA EN CENTRE DE DIA PER A MAJORS.

 

6. BONO RESPIRO (MAJORS I PERSONES AMB DISCAPACITAT)

 

7. TELEASISSTÈNCIA

 

8. SOL·LICITUD D'AJUDA PER A L'ATENCIÓ D'ANCIANS.

 

9. SOL·LICITUD PER A LA VALORACIÓ DEL GRAU DE MINUSVALIDESA.

 

10. SOL·LICITUD D'INGRÉS EN CENTRES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT:

-Física

-Intel·lectual

-Malaltia mental

-Sensorial

 

11. SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA INDIVIDUALITZADA:

-Ajuda d'Emergència

-Ajuda per al Desenvolupament Personal de persones de la tercera edat per a l'eliminació de barreres arquitectòniques.

-Adquisició d'ajudes tècniques per a persones amb discapacitat.

-Ajuda per a l'atenció  institucionalitzada de persones amb discapacitat.

 

12. SOL·LICITUD DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

 

13. SOL·LICITUD DE TÍTOL I CARNET INDIVIDUAL  DE FAMÍLIA NOMBROSA.

 

14. SOL·LICITUD VIVENDA DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

 

15. SOL·LICITUD DE CENTRE DONA EN SITUACIÓ DE RISC I EXCLUSIÓ SOCIAL

16. SOL·LICITUD D'AJUDES A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS I TECNOLOGIA PER A FACILITAR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (ACCESTIC-PERSONES FÍSIQUES)

Àrees relacionades
Centres relacionats