Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Documentació bibliogràfica
Documentació bibliogràfica
Arxiu Municipal

Es conserva la documentació produïda per l’Ajuntament, des de la Guerra Civil Espanyola (1936) a l’actualitat.

Documents dels Segles XVII-XVIII

Arxiu fotogràfic

Butlletins oficials: 
- Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
- Butlletí Oficial de la Província (BOPV)

Es conserven exemplars de les publicacions editades per l’Ajuntament: 
- Butlletí d’Informació (BIM) 
- Programes de festes
- Llibres, revistes, etc.

Àrees relacionades
Centres relacionats