Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Tràmits