Agència de col·locació : Instruccions enviament formulari oferta

INSTRUCCIONS ENVIAMENT FORMULARI D'OFERTA

Una vegada completat el formulari, firmat i segellat amb la descripció del lloc demandat, ha de remetre's a l'Agència de Col·locació a través d'algun dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: [email protected]
  • Posar-se en contacte amb l'Agència de Col·locació telefònicament: 961 988 815
  • Posar-se en contacte amb l'Agència de Col·locació per mitjà de fax: 961 988 816
  • Presencialment en el C/ Ricardo Fuster i Fuster s/n (davant de la piscina municipal).INSTRUCCIONES ENVÍO FORMULARIO DE OFERTA

Una vez completado el formulario, firmado y sellado con la descripción del puesto demandado, debe remitirse a la Agencia de Colocación a través de alguno de los siguientes medios:

-  Correo electrónico: [email protected]
-  Ponerse en contacto con la Agencia de Colocación telefónicamente 961988815
-  Ponerse en contacto con la Agencia de Colocación mediante fax 961988816

-  Presencialmente en C/ Ricardo Fuster i Fuster s/n (frente piscina municipal)

 Ver formulario oferta

Nº autorización 1000000029