Agència de col·locació : Demandants

CÓM INSCRIURE'T?

 • Personalment en el local de l'Agència de Colocació. Carrer Ricardo Fuster Fuster, s/n. Aldaia (front a la piscina).
 • A través de cita prèvia. Tels. 96 198 88 15 / 607 998 065.
 • Via internet. Accedir en navegadors Mozilla Firefox, Google Chrome, a la pàgina  http://gestionandote.com/agencia/aldaia i seguir les indicacions.

QUÈ OFEREIX ALS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ L'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ DE L'AJUNTAMENT D’ALDAIA?

 • Tracte personalitzat.
 • Atenció a través del sistema de cita prèvia.
 • Inscripció en la base de dades de l'Agència de Col·locació.
 • Establiment junt amb el demandant de les seues preferències laborals.
 • Enviament a les ofertes d'ocupació que s'ajusten als requisits demandats. En el cas que la seua fitxa isca seleccionada en l’encreuament entre ofertes i demandes ens posarem en contacte amb vosté per a convocar-lo, o bé es derivarà directament a l'empresa. És esta la que finalment el seleccionarà i contractarà.
 • Es treballa per a fer possible que la seua candidatura siga valorada per l'empresa.
 • Derivació a altres serveis complementaris segons recursos disponibles i necessitats del demandant.
REQUISITS PER A INSCRIURE'T COM A DEMANDANT EN L'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALDAIA 
 • Tindre 18 anys o més de 16 amb autorització paterna/materna
 • Comunicar les variacions que es produïsquen en les seues dades.
 • Comunicar el resultat de les entrevistes d'ocupació que realitze si ha sigut enviat des de l'Agència de Col·locació.
 • En el cas de tardar més de 6 mesos a tornar a informar d'algun canvi o el seu desig de romandre en l'Agència de Col·locació, s'entendrà que no està interessat i causarà baixa.

 

Nº autorització 1000000029