Ordenança municipal de transparència, accés a la informació i reutilització de dades de l'Ajuntament d'Aldaia : Presentació