Esborrany del Reglament del Consell Escolar Municipal : Presentació