Sanitat : Presentació

Aquesta àrea s'encarrega de vetlar pels veïns de major edat, pels desfavorits i per aquells que es troben malalts. Serveix de nexe d'unió amb projectes d'altres administracions encaminades a millorar la seua qualitat de vida.

Gestiona nombroses ajudes per a fer la vida dels veïns d'Aldaia més digna i advoca pel desenvolupament de projectes que faciliten la vida de persones que pateixen dificultats físiques, mentals, socials o de caràcter econòmic.