Igualtat : Presentació

 

Una regidoria destinada a eradicar les desigualtats per qüestió de gènere a través d'accions de conscienciació i projectes de suport a les dones.

  Necessitats que atén:

  • Mantindre els objectius del pla d'igualtat local i redactar el pròxim pla d'igualtat de gènere.
  • Mantindre el suport a les associacions de dones: Femení Plural i Mestresses de casa.
  • Donar continuïtat a les actuacions en els Instituts per a sensibilitzar amb la Igualtat i lluitar contra la violència de gènere.
  • La Unitat d'Atenció a les víctimes de la violència de gènere formada per la policia local i els serveis socials: mantindre, millorar i coordinar actuacions amb les altres forces de seguretat.
  • Formació al personal tècnic, a les associacions i col·lectius i a la ciutadania.
  • Servei d'assessorament jurídic a les dones.
  • Programes de conciliació de la vida laboral i familiar.

 

Guía de recursos contra la violencia de género Aldaia

Guía de prestaciones y recursos de la Seguridad Social para víctimas de violencia de género

Guía de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

Acreditación de la situación de violencia de género

Programació Igualtat Sept. Nov. 2019