Ajuntament D'Aldaia  
diseny diseny

L’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE D’ALDAIA

La matèria dels somnis  

  

15 anys formant actors i actrius1.  L’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE D’ALDAIA

2. ESTRUCTURA

3. L'ESCOLETA

4. GRUP D'INICIACIÓ

5. CURS DE FORMACIÓ I

6. CURS DE FORMACIÓ II

7. CURS DE FORMACIÓ III

8.-GRUP D'INVESTIGACIÓ

9.-ALTRES ACTIVITATS

10.-MATRÍCULA 

Escola Municipal de Teatre d'Aldaia 

 


Curs 2004/05

 

 

A partir de les experiències recollides al llarg dels anys en la coordinació de l'Escola Municipal de Teatre d'Aldaia, podem establir les següents línies per al programa del curs 04/05 de l'EMTA:

 

       - Que naix amb una idea de continuïtat amb el projecte establert i amb uns objectius d'assentament a la població.

 

      - Que pretén abastar una doble dimensió del fet teatral: la de la formació i la de la producció.

      - Que les seues línies estètiques i metodològiques han d'estar d'acord a l'escena i la realitat educativa del nostre temps.

       - Que les seues activitats, ja siguen extraescolars o escolars, han de coordinar-se en la seua programació i en la seua projecció.

       - Que ha d'afavorir la consolidació de les estructures de teatre popular i d'aficionats que hi ha a la població, com ara l'Escola Municipal de Teatre d'Aldaia, el grup Teatre dels Vents, la Companyia Eòlica de Teatre i d’altres, col.laborant en la seua formació, infrastructura i promovent noves iniciatives.

 ESTRUCTURA:

 

            Es dirigeix a diverses trames de població. Per això, és necessari adequar els continguts i formes de la pràctica teatral als diversos centres d'interés, establint diverses organitzacions i metodologies.

         Així, l'estructura de l'EMTA es pot resumir en el següent esquema d'actuació:

 

POBLACIÓ

CONTINGUTS

ORGANITZACIÓ

 

 

 

6 - 10 anys

Joc dramàtic i simbòlic

L'escoleta

 

 

 

10 - 14 anys

Expressió Dramàtica

Grup d'iniciació

 

 

 

14 <

Formació artística i teatral

Grup de formació I

 

Formació artística i teatral

Grup de formació II

 

Formació artística i teatral

Grup de formació III

Alumnat de l'EMTA i altres col.lectius

Investigació teatral i improvisació

Grup d'investigació

 

                               

L'Escoleta:

            Aquest grup que anomenem l'Escoleta arreplegarà l'alumnat de sis fins els deu anys, que es correspon escolarment amb el Primer Cicle de Primària (1r i 2n) i Segon Cicle de Primària (3r i 4t). El grup no tindrà més de 20 participants. En cas de que la matrícula supere aquest número, s’obrirà un llistat de reserva i s’estudiarà la possibilitat de desdoblar el grup de manera que a cadascú dels sub-grups el destinaríem una sessió de treball.

         Ens trobem front a una població que reconeguem com infantil. Malgrat la diversitat que suposa intentar abastar en una activitat a participants de 6 a 10 anys, si que podem trobar punts en comú que ens donen unes pautes de treball. Així, la importància del joc com eina per al desenvolupament cognitiu i social, la importància de la funció simbòlica, la competència lingüística i el seu coneixement de la realitat, determinaran la nostra metodologia.

         El calendari coincidirà amb l'escolar: d'Octubre a Juny, respectant els períodes de vacances.

         A banda de les sessions de treball ordinàries, aquest grup es proposa presentar el públic els resultats del seu treball en una mostra cap de curs.

 

              
Grup d'Iniciació:

 

            Aquest grup que anomenem Grup d'Iniciació arreplegarà als alumnes de deu fins els catorze anys, que es correspon escolarment amb el Tercer Cicle de Primària (5é i 6é) i Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria (1r i 2n), ja siga el primer, segon o tercer any de permanència en l'EMTA.

         El grup no tindrà més de 25 participants.

         A banda de les sessions de treball ordinàries, aquest grup es proposa presentar un espectacle al mes de Maig on s'integre tot l'alumnat. També s'inclouen en aquestes activitats la participació com a col.laboradors als Matx d'Improvisació que es facen a la programació ordinària del Teatre del Mercat. Aquesta col.laboració consisteix en l'organització de l'espai, preparació del material, repartiment de targetes i ajudants de taula.

           


 
Curs de Formació I:

 

Aquest grup aglutinarà a tots els que a partir dels 14 anys vulguen iniciar-se al món del teatre o els que, acabant per edat el Taller d'Iniciació, vulguen passar a aquest Grup de Formació I.

         Durant el curs de Formació I es treballaran els segünets continguts:

                   - Tècnica corporal
                   - Tècnica vocal
                   - Tècniques de sensibilització: musical, plàstica, corporal.
                   - Anàlisi de textos dramàtics
                   - Pràctiques d'interpretació
                   - Tècniques auxiliars (escenografia, maquillatge, il.luminació, so, etc.)

         Respecte a la vessant de producció d'espectacles, no és l'objectiu dels Grups de Formació la creació d'un muntatge teatral. Assumim amb l'experiència, que el contacte amb el públic és una part del procés de treball necessària. És per això que aquest grup farà un Mostra de pràctiques teatrals al mes Maig.                       

 

 

                                  

Curs de Formació II:

 

            Aquest grup el formarà l’alumant que haja promocionat des del Grup de Formació I.

         Els continguts bàsicament són els mateixos que al curs de Formació I, però incloent un eix de treball molt concret: les diferents formes que el teatre ha adoptat al llarg de la història. Aquesta història del teatre no volem desenvolupar-la d'una manera teòrica, sinò pràctica, així es treballen alhora eines actorals i coneixements teòrics.

         Com hem comentat adés, no és l'objectiu dels Grups de Formació la creació d'espectacles. Però no podem negar la importància que té el contacte amb el públic i la necessitat i motivació que suposa per als nostres alumnes el fet de participar en un muntatge. Així que l’alumnat interessat en representar alguna escena d'aquest grup ho podran fer i s'inclourà a la Mostra programada en el Grup de Formació I. 

  

                        

Curs de Formació III:

 

            Aquest grup és la continuació de la gent que el curs passat va estar al Grup de Formació II. L'activitat fonamental d'aquest grup és la creació d'un espectacle teatral a estrenar a data de Desembre de 2004, dins la programació ordinària municipal de teatre. Aquest espectacle,  tindrà com a títol Joc de xiaues, de Francesc Campos, i estarà dirigit per Gemma Taberner.

 

 

 


 Grup d'Investigació:

 

             Aquest Grup d'Investigació està pensat per arreplegar l’alumnat que, havent passat pel Curs de Formació i el seus nivells, encara tinguen fe amb açò del teatre i la seua gent. No parlem, doncs, d'un criteri d'edat, sinó de formació. És per això que volem que aquest Grup d'Investigació siga un grup integrador on càpiguen totes les tendències i llenguatges teatrals. És l'instrument ideal per col.laborar amb els grups de teatre aficionats de la població, altres escoles de teatre i gent interessada en general, sota les pautes de formació permanent i evolució constant, creant les bases sòlides d'un teatre popular.

L'organització d'aquest grup d'Investigació serà oberta i dependrà del projecte de treball que el mateix grup haja triat. Els continguts queden, per tant, oberts a les expectatives del grup, de la línia de treball que es marque. De tota manera, no cal enganyar-se: Aldaia té una línia marcada i reconeguda en el treball d'improvisació, i és això el que busquen la gent que s'acosta a aquest grup. A més, el nostre compromís d'organitzar els Matx d'Improvisació ens obliga una mica a continuar per aquest camí. Ara bé, que el treball d'improvisació es desenvolupe amb la tècnica del Matx, del Teatre Fòrum o de la Comèdia dell'art és una decisió del col.lectiu.

 

 


Altres activitats:

 

A banda de les classe ordinàries, l’EMTA organitza altres activitats que també poden ser del teu interés:

 

 

II LLIGA D’IMPROVISACIÓ D’ALDAIA

Apassionant joc-espectacle teatral on actors i actrius improvisen a l’escenari buscant l’aplaudiment i satisfacció del públic.

(Gener-Febrer-Març 2005)

  

 

VII TROBADA DE FORMACIÓ I EXPRESSIÓ DRAMÀTICA: CLOWN II (El retorn)

En aquesta edició continuarem treballant, divertint-nos, mirant, emocionant-nos, descobrint i investigant en el món del pallaso amb PATRÍCIA PARDO (Nas Teatre).

(Data a confirmar)

 

  

CURS D’INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA

De la mà de l’actriu i ballarina SANDRA GÒMEZ (Los Quequedan) ens iniciarem en les nocions i fonaments de la dansa contemporània.

(Data a confirmar)

 

   

ESCOLA D’ESTIU D’ALDAIA

A l’estiu també es pot fer teatre. L’Emta organitza i col·labora per a què a l’Escola d’Estiu d’Aldaia pugues trobar el teu lloc.

(Curs a confirmar)

 

Matrícula

Escola Municipal de Teatre d’Aldaia  

curs 2004/05

 

                        “Ser o no ser”

Si aquesta és la teua qüestió, busca la resposta a l’Escola Municipal de Teatre d’Aldaia.

Trobar la solució és cosa teua.

 

 

GRUPS CURS 04/05

 

L’Escoleta: de 6 a 10 anys

 

Grup d’Iniciació: de 10 a 14 anys

 

Grup de Formació I: a partir dels 14 anys.

Grups de Formació II i III: promocionats de cursos anteriors

 

Grup d’Investigació: amb experiència teatral.

 

Places limitades: 20 persones per grup.

 

HORARI CURS 03/04:

                                     

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

17'30 / 19'00

Grup Iniciació

L'Escoleta

Grup Iniciació

L'Escoleta

19'30 / 21'00

Formació I

Formació II

Formació I

Formació II

22'00 / 24'00

Formació III

 

Grup Investigació

Formació III

 

Inici del curs: 18 i 19 d’Octubre al TAMA

 

 

 

Informa’t d’altres activitats que s’organitzen des de l’EMTA al llarg del curs:

 

Matrícula’t a partir del 29 de Setembre en      

Casa de la Música.

                        Plaça Constitució, 17.

                        Tel. 96.151 57 92.

                        de dilluns a divendres de 17'00 hs. a 21’00 hs.

Més informació en www.aldaia-ajuntament.es