Normalització Lingüística : Proves oficials de coneixements de valencià

Portada > Normalització Lingüística > Proves oficials de coneixements de valencià > Certificats oficials de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 2017
06/03/2017
Certificats oficials de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 2017
ORDRE 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials de coneixements de valencià de la JQCV.
Arxiu*