Informació d'interés : Registre General de l'Ajuntament

HORARI DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT D'ALDAIA DE L'ANY 2018 

MATINS: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 14 HORES

VESPRADES: DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 19 HORES

 

FINESTRETA ÚNICA: NOMÉS DE 9 A 14 HORES

  

JORNADA D’ESTIU

DE L'1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 14 HORES

 

HORARIS ESPECIALS

29 DE MARÇ DE 9 A 14 HORES

3 A 5 D'ABRIL DE 9 A 14 HORES

30 D'ABRIL  DE 9 A 14 HORES

8, 11, 31 D'OCTUBRE DE 9 A 14 HORES

5, 26, 27 DE DESEMBRE DE 9 A 14 HORES

EMPADRONAMENT PER LA VESPRADA: NOMÉS AMB CITA PRÈVIA