Normalización Lingüística : Donde puedes econtrarnos

AviVa

Aviva Aldaia–Agència de Promoció del Valencià
Centre Coladors
Cultura
C/ Coladors, 16 - Aldaia

Telèfon: 96 198 88 11 Ext. 29
Correu electrònic: opv@ajuntamentaldaia.org
Tècnic lingüístic-coordinador: Francesc Martínez Sanchis