Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Centre Obert “Casal d'Esplai”
Centre Obert “Casal d'Esplai”
Centre Vicent Andrés Estellés

Centre municipal d'atenció diürna que realitza una labor preventiva, destinat a atendre menors i adolescents, prestant servicis complementaris de suport i suport familiar, contribuint a millorar el seu procés d'integració social, familiar i laboral.

 

Proporciona a xiquets, xiquetes i adolescents una sèrie de servicis de suport socioeducatiu i familiar a través d'activitats d'oci, cultura i ocupacionals.

 

El Centre Obert realitza un treball preventiu i socialitzador, treballant sobre aquells aspectes que puguen afavorir l'adequada integració social i desenvolupament personal dels/es menors, així com sobre els problemes i necessitats que es detecten, en col·laboració amb les famílies i coordinant-se amb aquells professionals i institucions que puguen ajudar a una adequada integració dels/es menors.

 

REQUISITS

El Centre Obert “Casal d'Esplai” és un recurs socioeducatiu i de suport a les famílies que l'Ajuntament d'Aldaia ofereix al conjunt de menors, entre els 5 i els 16 anys,  del municipi.

Al tractar-se d'un recurs especialitzat d'intervenció, es prioritza l'accés d'aquells menors que, per les seues circumstàncies personals, familiars i socials, es troben en situació de risc d'exclusió social o desprotecció.

 

 

NORMATIVA APLICABLE

Segons el que s'estableix en l'Orde del 19 de Juny del 2003 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i condicions materials i de funcionament dels Centres de Protecció de Menors, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4532), el Centre Obert “Casal d'Esplai” d'Aldaia pot considerar-se un centre d'atenció diürna, concretament es tracta d'un centre de dia de suport convivencial i educatiu.

 

PREU

Gratuït

 

DEPENDÈNCIA

Es tracta d'un programa dependent dels Servicis Socials d'Aldaia, com una de les mesures de suport a les famílies amb què habitualment es treballa, incidint en la prevenció de possibles situacions de desprotecció.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fitxa d'inscripció, autorització familiar, fotocòpia de SIP.

 

TERMINI PRESENTACIÓ

Al llarg del curs escolar.

 

LLOC I HORARI

El Centre Obert es troba situat en l'Av. Miguel Hernández núm. 40 d'Aldaia.

El Centre Obert roman obert entre setmana, entre les 17 i les 19'30 hores.

És possible contactar amb els educadors en l'horari de centre o pels matins en el Centre Social Vicent Andrés Estellés. Telèfon 96 198 88 12.

 

CORREU ELECTRÒNIC

menoressocials@aldaia-ajuntament.es

Áreas relacionadas