Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Servei Psicopedagògic Escolar
Servei Psicopedagògic Escolar
Centre Vicent Andrés Estellés

Consisteix en l’atenció psicopedagògica als centres educatius públics d´infantil i primària (edats d´1 als 12 anys). La intervenció professional segueix de forma completa el pla d’actuació dels serveis pedagògics escolars de la Conselleria d’educació de la Generalitat Valenciana, el nostre servei està homologat per la Conselleria.

Inclou els següents programes:

Prevenció i detecció precoç de discapacitats
(Dels 0 als 3 anys). Es realitzen entrevistes individuals a totes les famílies que ho sol·liciten plaça a l’aula de tres anys dels col·legis públics i a l’escola infantil (1 i 12 anys).

Programa d’integració escolar
Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Al municipi existeixen 9 aules de pedagogia terapèutica on professionals especialitzats en pedagogia terapèutica atenen als i les alumnes amb necessitats educatives especials. Als centres de llenguatge prèviament diagnosticats i avaluats per Servei Psicopedagògic Municipal.

Programes de transició
- D’inici de l’escolaritat. (alumnat que inicia l’educació infantil)
- De transició d’educació infantil a educació primària. Alumnat que finalitza segon cicle d’educació infantil.
- D’educació primària a educació secundària.

Comissió de Coordinació Pedagògica
Assessorament i recolzament tècnic al professorat en les matèries que programa esta comissió, tracta o planifica, degut a la seua competència: programació, organització escolar, absentisme, pla d’acollida, acció compensatòria, animació a la lectura, currículum i seguiment de la programació general anual, etc.

Informes tècnics per al dictamen d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials que requereixen recursos específics

Recolzament psicopedagògic als Programes de Garantia Social

L’atenció psicopedagògic es realitza tant directament als centres públics com al Centre Cultural i Recreatiu. Els dies d’atenció estan distribuïts de la següent forma en horari de matí:
- Centre Ausiàs March : Dilluns i Dijous
- Mariano Benlliure : Dimecres
- Martínez Torres : Dimarts i Dijous
- Nuestra Señora del Carmen : Dimarts i Dijous
- Platero y Yo : Dilluns i Dimecres
- La Font de la Rosa : Dimecres
- Garantia Social : Dimecres
- Centre Cultural i Recreatiu : Divendres

Áreas relacionadas