Centros y servicios : Centros

Nombre
Área

Agència Tributària

Gestió tributària, Cadastre i Recaptació Municipal

Ajuntament

Informació, OMIC, Saló de plens, Policia Local, Recursos humans, Alcaldia, Secretaria General, Règim jurídic, Tresoreria, Informàtica, Urbanisme, Obres i Serveis, Medi ambient, Planimetria

Arxiu Municipal

Documentació i Divulgació

Biblioteca Pública Municipal

Centre Joan Gil Albert

Casa de la Música

Educació i formació musical

Casa del Tio Carmelo

Centre Mediambiental i Oficina 21

Centre de Coladors

Serveis Socials