Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Centre associat al SERVEF
Centre associat al SERVEF
Agència de Desenvolupament Local

QUÈ ÉS?

Des de l'any 2006, l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l'Ajuntament d'Aldaia és Centre Associat al SERVEF en matèria d'intermediació laboral

 

ATENCIÓ A DEMANDANTS

  • Informació de tots els servicis que presta el SERVEF
  • Introducció del CURRÍCULUM en la base de dades del SERVEF, prèvia derivació de l'Oficina d'Ocupació d'Alaquàs a través d'una entrevista personalitzada amb la comprovació de les dades i acreditació de documents
  • RENOVACIÓ del DARDE
  • Modificació del currículum, actualitzant els canvis
  • Cartes de presentació per a accedir a les ofertes d'ocupació
  • Recepció de cartes de presentació quan el demandant haja estat en una empresa

GESTIÓ D'OFERTES

Les empreses o comerços que tinguen necessitat cobrir alguna vacant en la seua plantilla poden utilitzar este servici públic i gratuït.

Se li assessora en la definició dels llocs de treball i els perfils per a cobrir les ofertes d'ocupació

Se li acompanya en l'ompliment del document “formulari d'oferta” i en tot el procés fins a la finalització

 

FORMULARI D'OFERTES

Si desitja formalitzar una oferta, òmpliga el document “formulari d'oferta”. Per a la seua gestió haurà d'anar firmat i amb el segell de l'empresa i enviar-ho via fax (96 198 88 16)

 

 

 

QUALITAT

Recentment li ha sigut concedit a este servici el certificat d'AENOR que evidència la conformitat del seu sistema de Gestió de la qualitat amb la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

 

El servici pretén la millora contínua, la implicació de tot el seu personal i la satisfacció dels usuaris i usuàries que ho utilitzen