Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Informació socioeconòmica
Informació socioeconòmica
Agència de Desenvolupament Local

Es recopila i exploten les dades socioeconòmics del municipi que servisquen com a base en la detecció de necessitats que permeten la determinació d'objectius i actuacions