Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentació

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Tràmits

INFORMACIÓN PUBLICA CONVENIO URBANISTICO 1/17 CV

Convenio urbanístico para cesión voluntaria y anticipada de suelo dotacional con reserva de aprovechamiento en Cno. Encrucijadas-C/ Isabel de Villena