Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentació

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Tràmits

ANUNCIO 63/2015-LICAMB

Anuncio de información publica de la licencia ambiental de modificación de licencia de actividad de venta de prendas de vestir y tocado Dere de obras de modificación entrada, sustitución pavimento, decoración puntual y pintura.

ANUNCIO 44/2016 LICAMB

Anuncio de información publica de la licencia ambiental de Reparación e Vehículos en Ctra de la Lloma, 34