Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentació

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Tràmits

ANUNCIO 003/2017 LICAMB

Anuncio de información pública de la licencia de Taller de reparación de automóviles en Av. Miguel Hernandez, 5d Bajo