Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentació

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Tràmits

ANUNCIO 004/2017 LICAMB

Anuncio de información pública de licencia ambiental de aparcamiento de vehículos provisional en pol. 17 y parcela 127

ANUNCIO 006/2018 LICAMB

Anuncio de información pública de licencia ambiental de Mecánica rápida del automóvil en C/ Comarca l´Horta, 8