Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentació

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Tràmits

ANUNCIO 43/2015-LICAMB

Anuncio información pública de licencia ambiental de taller de reparación de maquinaria eléctrica en C/ Isabel de Villena, 5