Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Presentació

Dirigeix l'activitat urbanística de les empreses municipals i organismes autònoms. Estudia les propostes i projectes d'urbanització i edificació. Manté la conservació de la pavimentació i l’enllumenat de les vies públiques i monuments municipals.

Tràmits

ANUNCIO 48/2016 LICAMB

Anuncio información pública de la licencia ambiental y obras para aparcamiento de camiones (Provisional) en Poligono 17 parcelas 102 y 114

ANUNCIO 055/2016 LICAMB

Anuncio de información pública de licencia ambiental y obras para adecuación del local para venta al por menor de prendas de vestir en CC Bonaire Edif. Galería Local 754