Treball : Presentació

Aquesta àrea s'encarrega de gestionar els recursos humans de l'Ajuntament i els contractes i serveis de caràcter municipal. Així mateix, s'encarrega de coordinar diferents accions en matèria d'ocupació, com l'Agència de Col·locació d'Ocupació, tallers i bosses d'ocupació.

De la mateixa manera, aposta pel suport a emprenedors i realitza nombroses accions encaminades a atraure la inversió d'empreses en el municipi.

Agenda

Bases del programa de beques 'La Dipu te Beca' 2017

-Les sol·licutuds hauran de presentar-se al registre d'entrada de l'Ajuntament de 9.00h a 14.00h. -El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 12 de juny de 2017 a les 14.00 hores.

Baremació de sol·licituds de 'La Dipu te Beca' 2017

Aquelles persones que es troben en els 48 primers llocs de la llista hauran de presentar la fotocòpia del núm de la Seguretat Social abans del dia 27 de juny a les 14.00 hores en el servei de Personal de la primera planta de l'Ajuntament.