Agència de col·locació : On estem?

Agència de Col·locació de l'Ajuntament d`Aldaia

C/ Ricardo Fuster i Fuster s/n 46960 Aldaia (enfront de la piscina)

Telèfon 96 198 88 15

Fax 96 198 88 16

adl@ajuntamentaldaia.org