Esports : Presentació

És una àrea que impulsa els hàbits saludables de la població, tant les disciplines minoritàries com els grans equips d'Aldaia. Igualment fomenta l'esport en el municipi i impulsa els i les esportistes d’Aldaia que tenen un gran potencial tant a l'àmbit nacional com internacional.

Tràmits

SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ÉLITE

Abierto el plazo de presentación de ayudas para deportistas destacados y de élite de Aldaia del ejercicio 2018. El plazo de presentación de instancias es del 13/02/2019 hasta el 12/03/2019. 20 días hábiles.