Educació : Presentació

És una Regidoria que millora la qualitat de l’ensenyament dels centres educatius del municipi, tot fomentant d'una manera didàctica l'aprenentatge a través de cursos i tallers culturals. A més, treballa en ajudes per a cobrir les necessitats dels menors i les seues famílies. Així mateix, impulsa el desenvolupament i enriquiment cultural del municipi.

Agenda

Del 17 al 24/28 de maig - Procés únic d'admissió d'alumnat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Valencia, por la que se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la provincia de Valencia.