Educació : Presentació

És una Regidoria que millora la qualitat de l’ensenyament dels centres educatius del municipi, tot fomentant d'una manera didàctica l'aprenentatge a través de cursos i tallers culturals. A més, treballa en ajudes per a cobrir les necessitats dels menors i les seues famílies. Així mateix, impulsa el desenvolupament i enriquiment cultural del municipi.

Agenda

900 018 018 NO AL ACOSO ESCOLAR

ÁMBITO EDUCATIVO Y PROTECCIÓN INFANTIL: GUÍA BREVE DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN Y/O MALTRATO INFANTIL

FALLES ESCOLARS 2017

BASES DEL IV CONCURS DE FALLES ESCOLARS 2017