Educació : Agenda

30/07/2018

RECOLLIDA XEC ESCOLAR 2018/2019 - 1ª Fase - Sol.licituds presentades fins al 3 de juliol

Ajuda municipal per a l'adqusició de material escolar
28/09/2018

28 de septiembre: Termina el plazo para solicitar el " Xec Escolar"

El próximo viernes, 28 de septiembre termina el plazo, todavía abierto, para la solicitud del "Xec Escolar Municipal"