Actualitat : Novetats

Portada > Actualitat > Novetats > Inscripció obligatòria al ROLECE per als licitadors que es presenten a processos de contractació
image003
13/07/2018

Inscripció obligatòria al ROLECE per als licitadors que es presenten a processos de contractació

Abans del 9 de setembre de 2018 els licitadors que es presenten a processos de contractació en l'Administració realitzats a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o bé de la CCAA.
image003 (1)
Estar inscrit en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l'administració. L' obligatorietat apareix recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Estar inscrit abans del 9 de setembre facilitarà la participació de les empreses en els procediments oberts simplificats de les Administracions, ja que el procés d'inscripció comporta un temps.

El ROLECE depén del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o bé de la CCAA corresponent. El registre suposa per a les empreses el no haver de presentar la documentació administrativa en cada procediment de contractació i permet concentrar els seus esforços en la proposta tècnica i econòmica.

 Més informació (atenció a proveïdors) en 91 443 0995 https://registrodelicitadores.gob.es/ rolece@minhap.es